Το παράδοξο με την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Τι επισήμανε σχετικά ο φοροτεχνικός Βαγγέλης Αμπελιώτης

 Του Γιώργου Λαμπίρη

Μία ιδιαίτερη συνθήκη έχει προκαλέσει στο φορολογικό τοπίο η ΠΟΛ 1056 του 2017, η οποία παρουσιάζει ένα σφάλμα, το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση σε μερίδα φορολογουμένων.

Η συγκεκριμένη ΠΟΛ σχετίζεται με τον ειδικό φόρο ακινήτων όταν κάποια εταιρεία έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος μέλος, όπως είναι για παράδειγμα το Λουξεμβούργο, το οποίο δεν διαθέτει αρχή, η οποία να πιστοποιεί τους μετόχους. Με βάση την ΠΟΛ, το τελευταίο φυσικό πρόσωπο – μέτοχος, θα πρέπει να δηλωθεί, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται η εταιρεία με τον ειδικό φόρο ακινήτων, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 15% ετησίως επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Όπως σχολίασε σχετικά ο φοροτεχνικός, Βαγγέλης Αμπελιώτης, στο πλαίσιο φορολογικού σεμιναρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, δεν υπάρχει αντίστοιχο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την πιστοποίηση του τελευταίου μετόχου. Αντιθέτως υφίστανται συμβολαιογράφοι, οι οποίοι διατηρούν μία μορφή υπαλληλικής σχέσης με το κράτος του Λουξεμβούργου. Έτσι, ο εκάστοτε μέτοχος προσκομίζει στους εν λόγω συμβολαιογράφους, βεβαίωση με βάση την οποία αποδεικνύει ότι είναι ο τελικός δικαιούχος – μέτοχος της εταιρείας αυτής και επομένως δικαιούται απαλλαγής από τον ειδικό φόρο ακινήτων.

Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό, στην ΠΟΛ 1056 αναφέρεται ότι γίνεται δεκτό το άρθρο 15 του νόμου 3091,  περί ειδικού φόρου ακινήτων. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο νόμος αυτός ψηφίστηκε το 2002. Η ΠΟΛ παρόλ’ αυτά σύμφωνα με τον ίδιο, αναφέρει ότι δεν δέχεται την αίτηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο ακινήτων για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πριν από το 2015. Επί της ουσίας η ΠΟΛ επιβάλλει ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών από το συμβολαιογράφο και η δήλωση του φορολογούμενου με στοιχεία από το μετοχολόγιο, η οποία αποδεικνύει φυσικό πρόσωπο, ότι είναι ο τελικός μέτοχος, δεν του παρέχει τη δυνατότητα να απαλλαγεί από το φόρο του 15% για φορολογικά έτη προ του 2015, παρά το γεγονός ότι ο σχετικός νόμος ισχύει από το 2002.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο